۰۲۱-۴۴۵۹۰۹۲۴
Aladdiniranco@gmail.com
تهران – جاده مخصوص کرج – کیلومتر ۹
با ما در ارتباط باشید
air-conditioner-temperature-adjustment-with-remote-controller-room-home_122732-931.jpg

توضیحات

خرید یک سیستم سرمایشی برای منزل و یا محیط کاری، از جمله ملزومات بسیار بسیار ضروری می باشد. به طوری که بدون آن نمی توان، روزهای بسیار گرم سال را تحمل کرد. و زندگی واقعا دشوار می شود